Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Cennik kursów

Poszukiwane szkolenia w atrakcyjnej cenie

Przygotowując ofertę naszych kursów, w tym również na tak chętnie wybieranych przez słuchaczy kursów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe oraz kursów na wózki widłowe, staraliśmy się połączyć najwyższą jakość proponowanych szkoleń z ich atrakcyjną ceną. Poniżej mogą Państwo zapoznać sie z cennikiem naszych szkoleń organizowanych w oddziałach Galileum. Mamy nadzieję, że atrakcyjne ceny szkoleń będą dla Państwa zachętą do uczestnictwa w proponowanych kursach.

Nazwa kursu / szkolenia

Cena za szkolenie

w oddziale GALILEUM

SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1/2/3

Szkolenie na uprawnienia elektryczne – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupy 1

90 zł

Szkolenie na uprawnienia energetyczne/cieplne – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupy 2

90 zł

Kurs palacza CO - uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie obsługi kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe

90 zł

Szkolenie na uprawnienia gazowe – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych Grupy 3

90 zł

Opłata za egzamin w zakresie eksploatacji lub dozoru Grupy 1/2/3

260 zł

SZKOLENIA UDT

 

Kurs obsługi wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowych LPG - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs obsługi wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowych LPG zakończony wydaniem certyfikatu – bez egzaminu UDT

199 zł

Kurs operatora ładowarek teleskopowych (ładowarki teleskopowe = wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem) kat. IWJO - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych

69 zł

Kurs konserwacji wózków widłowych - Uprawnienia UDT

799 zł

Kurs obsługi suwnic – sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowych kat. IIS - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny kat. IS - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs hakowego – obsługa haka, zawiesi i urządzeń dźwigowych – tzw. poddźwigowy

99 zł

Kurs konserwacji suwnic - Uprawnienia UDT

799 zł

Kurs obsługi wciągników i wciągarek kat. IIW - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, samojezdnych montowanych na pojeździe, koszowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych kat. IIP - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs obsługi podestów ruchomych wiszących, masztowych, stacjonarnych kat. IP - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs konserwacji podestów - Uprawnienia UDT

799 zł

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych i samojezdnych kat. IIŻ - Uprawnienia UDT

399 zł

Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS - Uprawnienia UDT

399 zł

Kurs operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących budowlanych wszystkich typów kat. IŻ - Uprawnienia UDT

790 zł

Kurs konserwacji żurawi - Uprawnienia UDT

790 zł

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych, towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych kat. ID - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo – osobowych kat. IID - Uprawnienia UDT

399 zł

Kurs obsługi układnic magazynowych kat. IU - Uprawnienia UDT

299 zł

Kurs tankowania LPG, napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG - Uprawnienia TDT

349 zł

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - Uprawnienia TDT

399 zł

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, butli gaśniczych - szkolenie w zakresie obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli o pojemności powyżej 350 cm3. - Uprawnienia UDT

499 zł

Opłata za egzamin UDT/TDT

152 zł

SZKOLENIA BHP

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

119 zł

Szkolenie pracodawców oraz osób kierujących pracownikami wykonujących zadania służby BHP

139 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

79 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

79 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

139 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

399 zł

Kompleksowa obsługa bhp firm

indywidualnie

PIERWSZA POMOC I PPOŻ

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

69 zł

Szkolenie przeciwpożarowe

49 zł

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem ewakuacji oraz przeszkoleniem pracowników i zapoznaniem z treścią instrukcji

indywidualnie

KURSY SPAWANIA I ZGRZEWANIA

Kursy spawania elektrycznego, gazowego, metodą MIG, metodą MAG i metodą TIG w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym

indywidualnie

Kurs spawania złączy pachwinowych blach i rur metodą 111/135/141 – I MODUŁ

1500 zł/1400 zł/1500 zł

Kurs spawania złączy doczołowych blach metodą 111/135/141/311 – II MODUŁ

2200 zł/2200 zł/2300 zł/1400 zł

Kurs spawania złączy doczołowych rur metodą 111/135/141/311 – III MODUŁ

2600 zł/2600 zł/2300 zł/2200 zł

Kurs łączony 111/135/141/311 - I MODUŁ+ II MODUŁ

3500 zł/2800 zł/2800 zł/1400 zł

Kurs łączony 111/135/141/311 - II MODUŁ+ III MODUŁ

4200 zł/3500 zł/3500 zł/3000 zł

Kurs łączony 111/135/141/311 - I MODUŁ+ II MODUŁ + III MODUŁ

5500 zł/4500 zł/4500 zł/3000 zł

Egzamin weryfikacyjny spawaczy na odnowienie uprawnień

w zależności od metody spawania

Kurs zgrzewania doczołowego i elektrooporowego – Uprawnienia UDT

1750 zł

Kurs zgrzewania doczołowego i elektrooporowego zakończony wydaniem certyfikatu – bez egzaminu UDT

1200 zł

Egzamin weryfikacyjny na odnowienie uprawnień zgrzewania

1000 zł

Egzamin weryfikacyjny na odnowienie uprawnień zgrzewania + egzamin UDT

1500 zł

Kurs Przecinacza gazowego

490 zł

Kurs Przecinacza plazmowego

490 zł

Kurs Przecinacza plazmowego i tlenowego

790 zł

SZKOLENIA INNE

Szkolenie na obsługę autoklawów + Uprawnienia URE

139 zł

Kurs obsługi elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych w tym wciągników łańcuchowych linowych z napędem ręcznym

199 zł

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

199 zł