Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenia na uprawnienia gazowe G3

Kursy na uprawnienia gazowe Grupy 3 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń gazowych.

 

 

Cel:

 

Szkolenia gazowe mają ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom (Z uwagi na nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392), które weszło w życie z dniem 02 lipca 2022 r.):250px-Skrzynka_gazowa_beax.jpg

 

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci 

4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

 

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

 

  • budowy i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych,
  • prawa energetycznego,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

 

 

 

 Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

 

Komisje mają uprawnienia do egzaminowania w zakresie wszystkich grup (G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10).

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia gazowe (świadectwo kwalifikacyjne Grupy 3), których ważność trwa 5 lat.

 

Szkolenia gazowe G3 organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania kursu o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

 

 

Szkolenia gazowe zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program zajęć.

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

Dodatkowo prowadzimy kursy odbiorów instalacji gazowych z zajęciami praktycznymi w Gliwicach. 
Po szczegóły zapraszamy TUTAJ

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zapoznaj się również z:

  

Zakres punktowy uprawnień energetycznych G3

 

Poza kursami na uprawnienia gazowe zapraszamy też do uczestnictwa w innych organizowanych przez nas ośrodek szkoleniach energetycznych

Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i nowoczesne zaplecze szkoleniowe.