Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy elektryczne G1

Zdobądź z nami uprawnienia elektryczne tzw. sep, sepowskie

Kursy na uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

 

Cel:

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia sepowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórzce. Nasze kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kV oraz powyżej 1kV.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

• pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• wykształcenie minimum podstawowe.

 

Ważne!

Nie wymagamy od uczestników szkolenia, aby posiadali wykształcenie elektryczne!

 

 Szkolenia elektryczne obejmują wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

 

 Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !


 

 

 

Nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (po odbyciu szkolenia G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10).

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

 

Szkolenia elektryczne organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia SEP o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest ustny egzamin SEP.

 

Szkolenia elektryczne zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

 

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

Najbliższe terminy szkoleń na uprawnienia elektryczne znajdą Państwo w zakładce TERMINARZ.

 

Zainteresowany? Masz pytania? 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

 Zapoznaj się z:

 

Zakres punktowy uprawnień elektrycznych G1

Oraz z naszymi propozycjami kursów na uprawnienia energetyczne (G2), kursów gazowych oraz kursów na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami.