Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

 

 

Szkolimy w trzech kategoriach:

 

 I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane, np. ze zmiennym wysięgiem.

• II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

• III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.

 

 

Cel:

 

Celem szkolenia na obsługę wózków widłowych jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów: spalinowych, elektrycznych, gazowych, z uprawnieniami do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

  • Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

 

 Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Typy stosowanych wózków jezdniowych,

♦ Budowa wózków jezdniowych,

♦ Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,

♦ Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,

♦ BHP,

♦ Wiadomości o dozorze technicznym,

♦ Bezpieczna wymiana butli gazowych,

♦ Zajęcia praktyczne.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

 

Naszym kursantom dodatkowo umożliwiamy podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków widłowych. Jest to o tyle atrakcyjne dla uczestników szkolenia, że jest ono honorowane w całej Polsce, dodatkowo jest świadectwem umiejętności obsługi wózków widłowych za granicą a także stanowi bezterminowe uprawnienie do obsługi wózków.

 

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT.

 

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.